Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmMezinárodní projekt EU

"Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy"

baner

Číslo projektu:

CZ.1.04/5.1.01/12.00031

Doba trvání projektu:

1. 6. 2009 – 31. 5. 2012

Záměrem projektu je poskytnout pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.
Projekt reaguje na potřebu vytvoření alternativního uplatnění na trhu práce pro lidi obtížně zaměstnatelné a ověřuje sociální firmu jako schůdný model pro různé cílové skupiny.
Další částí projektu je získat zkušenosti v oblasti podpory duševně nemocných, jejich pracovní rehabilitace a pracovního uplatnění z partnerské nizozemské organizace Stichting De Boei, se kterou žádající organizace již navázala spolupráci v minulých letech.

Společným výstupem projektu bude publikace o partnerských organizacích, jejich spolupráci a výsledcích projektu. Výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodní konferenci.