Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmPracovníci mezinárodního projektu

"S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám" CZ.1.04/5.1.01/51.00042

Ing. Alena Vašků
manažerka projektu
e-mail: alena.vasku@vn.cz
tel.: pracovní 774 990 565
tel.: osobní - 777 940 462
pevná linka: 571 653 257
Blanka Mikolajková
odborný poradce - intervizorka krosienka@centrum.cz
Bc. Tereza Tichá
socioložka pro projekt
774 274 800 tereza.ticha@iskerka.cz
Bc. Jana Nožičková
sociální pracovnice
773 885 732 jananozickova@seznam.cz
Radomíra Maťová
asistentka řízení projektu
777 442 590 rmatova@seznam.cz
Mgr. Blanka Skopalová
sociální pracovnice PL Kroměříž
skopalova@plkm.cz
Prim. MUDr. Petr Možný
ředitel PL Kroměříž - psychiatr
573 314 435 reditel@plkm.cz
Ing. Olga Zabloudilová
odborník ÚP
571 757 490 Olga.zabloudilova@vs.mpsv.cz
Miriam Majdyšová
krajský metodik ÚP ve Zlíně
950 175 415 miriam.majdysova@zl.mpsv.cz
Tomáš Stavinoha
organizační asistent
t.stavinoha@seznam.cz
Bc. Michaela Vašků
asistentka pro cílovou skupinu
vasku.michaela@seznam.cz

Členové expertního týmu

Ing. Jiří Pohořelský Dana Mičolová

Mgr. Viola Mitrychová

Jana Stavinohová

Radim Kovář


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář