Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRok 2013

Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

(reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00067)

Veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dotace č. OPLZZ-ZS824-52/2012 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
Zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Předmět zakázky: Zajištění poskytování sociální služby "sociální rehabilitace" dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Iskérkou o.p.s.

Realizace zakázky: Zakázka je realizována ambulantní formou v Sociálním centru denních aktivit Iskérka na adrese Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a terénní formou v lokalitě ORP Rožnov pod Radhoštěm v přirozeném sociálním prostředí osob.

Cíl zakázky: Pomoci cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu na trh práce (případně vstupu na trh práce).

Trvání zakázky: 1.7. 2013 do 31.12. 2014

Předpokládaná hodnota zakázky: 3. 484. 800,- Kč

Komu je služba poskytována: Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, resp. osobám s duševním onemocněním.Služba není poskytována osobám se smyslovým postižením, s výjimkou případů, kdy se jedná o kombinované postižení.

Podmínky poskytování služby: Služby budou poskytovány osobám, které mají uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování sociální služby dle § 91 zákona o sociálních službách.
© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář