Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod Radhoštěm 

Týdny pro duševní zdraví 2023

 

 

  

 

Průvodce TDZ 2023

 

 

 

Aktivity byly podpořeny
z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

 

Proč realizujeme Týdny pro duševní zdraví?

Vycházíme z myšlenky, že informovanost veřejnosti snižuje neopodstatněný strach, zbavuje polopravd a předsudků, usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného života či zaměstnání. Informovaný člověk může pomoci snížit závažné negativní aspekty, kterými jsou společenská izolace, ztráta přátel, snížené sebevědomí a pošramocené sebepojetí. Všeobecný postoj k duševně nemocným je ve společnosti hluboce zakořeněný a lze jej pozorovat ve stigmatizovaném jazyce, jenž je často používán k označování duševně nemocných lidí. Podobná slova zraňují a upevňují stigmata, kterými je duševně nemocný člověk již obklopen. Duševní nemoc je spojena s velkým množstvím mýtů, které prohlubují propast mezi duševně nemocnými a tzv. "zdravou" populací.

 

Můžeme něco změnit?

Zralý přístup okolí, který se zralým může stát jen a pouze tehdy, když fantazie a předsudky nahradí informace a poučení Dobrá informovanost je základem pro správnou pomoc. Nemoci si nevybíráme, ani ty duševní. Může se to stát nejen nám dospělým, ale i našim dětem.

 

    

 

 

Program TDZ 2023

 

Září 2023

Co nám duševní nemoc blízkého vzala a dala

Martin a Katka Okáčovi

 

 

Úterý 19. září 2023, 17.00 hodin.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

"Beseda s manželi Okáčovými-společný života jeho úskalí z pohledu člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí a také ze strany jeho blízké osoby."

 

Katka s Martinem jsou manželé, mají spolu tři děti. Poslední ataku nemoci měl Martin
v roce 2014 a potřeboval hospitalizaci, Společně pomáhají ostatním zvládat život. Díky Bohu žijí po všech stránkách plnohodnotný rodinný život.

 

Mgr. Katka Okáčová DiS., peer rodinný příslušník
Peer rodinný příslušník (PRP) v Psychiatrické nemocnici Opava nebo také osoba blízká člověka s duševním onemocněním. Katka pracuje se svým příběhem, s rodinnými příslušníky a blízkými sdílí svoji zkušenost.

 

Mgr. Martin Okáč, peer konzultant
S duševním onemocněním žije od 14 let. I přes zdravotní výkyvy s pomocí rodičů vystudoval střední a poté vysokou školu. Ve svém oboru dosáhl prestižního uplatnění včetně práce v zahraničí. Je bývalý pacient Psychiatrické nemocnice v Opavě
(PN Opava), nynější zaměstnanec. Jako člověk se zkušeností s nemocí pomáhá
se zotavením druhým nemocným s těžištěm práce na odd. 17BC. Může se ztotožnit
se sloganem "Dnes jsem zaměstnanec PN Opava, pacient můžu být už zítra."
Martin nemocným dodává naději a povzbuzuje je.

 

Záznam z besedy

 

 

 

Méně je někdy více

PharmDr. Jiří Malina

(farmaceut)

 

 

Úterý 26. září 2023, 17.00 hodin.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

"Léky, vitamíny a doplňky stravy. Jak se v nich vyznat, jak je racionálně užívat a brát pouze ty, které potřebujeme."

 

PharmDr. Jiří Malina, farmaceut
V roce 1998 ukončil studia na FaF UK Hradec Králové-obor Technologická farmacie,
v roce 1989 na stejné fakultě obor Všeobecná farmacie, zakončil disertační zkouškou
v oboru Farmaceutická technologie, následně atestací 1. st., obor lékárenství.
Profesně začínal jako lékárník asistent u LS Vsetín, od roku 1995 je provozovatel
a vedoucí lékárník lékárny RUBUS.

 

Záznam z besedy

 

 

 

 

Říjen 2023

Výživou ke zdraví

Mgr. Hana Holišová
(nutriční specialista)

 

 

Úterý 3. října 2023, 17.00 hodin.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

"Role vlákniny ve stravě a při snižování váhy, jaké potraviny volit, jak je upravit, jak střevní mikrobiom ovlivňuje naše zdraví, rady, tipy a recepty."

 

Mgr. Hana Holišová, magisterský obor nutriční specialista
Vystudovala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Své zkušenosti v oboru získala praxí v různých zdravotnických zařízení. Ale za nejpřínosnější považuje práci
pro pacientskou organizaci Debra ČR, kde se starala o léčebnou výživu pacientů
s nemocí motýlích křídel. Zkušenosti z oblasti výživy předávala také studentům nutriční terapie Ostravské univerzity. V současné době se věnuje přednáškové činnosti a své nutriční poradně v Zubří, jejíž klientelu tvoří děti i dospělí různého věku.

 

Záznam z besedy

 

 

Pomáhám, ale potřebuji také pomoc

Mgr. David Teichman
(psycholog, psychoterapeut)

 

 

Úterý 10. října 2023, 17.00 hodin.
Iskérka o.p.s., Chodká 534, Rožnov pod Radhoštěm; pro veřejnost, zdarma

 

"Jak zvládat život s člověkem s psychiatrickou diagnózou, jak blízkého podpořit
a současně nezapomínat na podporu pro sebe."

 

Mgr. David Teichman, psycholog, psychoterapeut
Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracoval v Rodinných poradnách, v oblasti náhradní rodinné péče, ve zdravotnictví, v současné době má soukromou psychologickou praxi. Věnuje se rodinné, párové a individuální psychoterapii. Absolvoval systemický výcvik v rodinné terapii v SKT Liberec, výcvik
v terapii citové vazby (Dyadická vývojová psychoterapie), v současné době
je frekventantem výcviku v analytické psychologii (dle C. G. Junga) v ČSAP Brno.

 

Záznam z besedy

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář